Redan 1729 etablerade klädeshandlaren Nicolas Ruinart sitt vinhus, vilket gör Ruinart till det äldsta huset fortfarande i drift. Idag lever firman fotfarande som en mellanstor producent Champagne. Nicolas Ruinart systerson var en munk vid namn Dom Ruinart (1657-1709) som sägs ha varit vän med den mer kända Dom Perignon. Idag är husets prestigeutgåver uppkallt efter denna munk.

Ruinart har många utseende, men stilen är genomgående präglat av en hög andel chardonnay. Tre av deras sju etiketter är blanc de blanc; en distinkt, ren och elegant champagne med hög lagringstålighet. Ruinart använder sig inte av Pinot Meunier i sina årgångsviner eftersom den hämmar lagringspotensialet i vinet och huset änskar att laga vin med långt liv.

Standardvinet hos Ruinart heter R de Ruinart, chardonnay används till nästan hälften och i här finner man även fem % pinot meunier. Det lagas också rosè och blanc de blanc utan årgång. Rosèvinerna hos Ruinart är i sig ganska speciella, då de ofta innehåller mest chardonnay. Årgångsvinerna är ungefær lika delar chardonnay och pinot noir. Det lagas även blanc de blanc med årgång, och till sist, prestigeutgåvorna som blanc de blanc och rosè, med namn efter stamfadern Dom Ruinart.

Advertisements